LAMURAD

Southern Journal of Research in Art and Design.

El Doctorat en Recerca en Art i Disseny

Tània Costa y Jéssica Jaques

Després de les primeres edicions del MURAD -EEES Màster Universitari de Recerca en Art i Disseny d’EINA i UAB- estudiants i professors ens vàrem adonar de la necessitat que tingués continuïtat en estudis de doctorat i en l’elaboració de tesis doctorals. És per aquesta raó que, a partir del curs 2017-2018, és possible seguir tot el procés de doctorat en l’itinerari de Recerca en Art i Disseny, que s’allotja al Departament de Filosofia de la UAB. Val a dir que, actualment, els doctorats han d’ubicar-se en un Departament universitari, i el vincle amb el de Filosofia de la UAB està en la gènesi del MURAD i amb el projecte de recerca I+D+i “Experiencia estética e investigación artística: producción cognitiva en el arte contemporáneo” (2013-2015) i que té com a Investigador Principal el professor Gerard Vilar. Aquest projecte va ser el primer a l’Estat Espanyol a dedicar-se a la qüestió de la recerca en arts i disseny, debat creixent de manera gradual al panorama acadèmic europeu, especialment als països Nòrdics, a Suïssa, a Holanda i al Regne Unit.

Aquest projecte d’investigació fou el que facilità el trànsit des dels màsters que precediren el MURAD: Pensar l’art d’avui i Gramàtiques de l’art contemporani, cap al programa de màster oficial actual i el doctorat. El MURAD, amb una primera edició al curs 2014-15, s’inscrivia així en una genealogia d’estudis de postgrau que s’inicià amb el canvi de mil·lenni i que ha complert la seva majoria d’edat. La millor forma de celebrar-la i portar-la a l’expansió era possibilitar la seva continuació en un doctorat, expansió que, a dia d’avui, conforma un grup de vint-i-cinc doctorands coordinats per Tània Costa i Jèssica Jaques, que es reuneixen un cop al mes per compartir la seva recerca. Inscrits al Doctorat de Filosofia, que compten amb la co-direcció d’un professor o d’una professora d’EINA i un professor o professora de diverses titulacions de la UAB, les tesis que estan actualment en procés són:

 • Bárbara Bayarri.  El comissariat com a procés de recerca i de creació dels relats sobre Pablo Picasso. Co-direcció: Jèssica Jaques, Androula Michel, Emmanuel Guigon
 • Yaiza Bocos. Menjar: de la sensació al llenguatge. Co-direcció: Joan Minguet, Gerard Vilar
 • Fiona Capdevila. Soberanía indumentaria. Vestido y regeneración en un contexto postmoda. Co-direcció: Jèssica Jaques, Alex Arteaga
 • Guillem Celada. Tuset estret, Tuset Street, Tuset és trist. Co-direcció: Joan Minguet, Alex Mitrani
 • Pilar Cortada. En busca de un nuevo paradigma creativo. Co-direcció: Jèssica Jaques, Miquel Molins
 • Guim Espelt Estopà. Diseñofotía: Protagonismo, contexto y crítica de los objetos en el cine. Co-direcció: David Casacuberta, Ramon Faura
 • Ariadna Fàbregas. Interacció amb els dispositius digitals. Co-direcció: David Casacuberta, Anna Pujadas
 • Meritxell Font. Visual System Paradigm’s. Co-direcció: David Casacuberta, Tània Costa
 • Enric Garrido. La producció cultural de l’Ajuntament de Barcelona: anàlisi multimodal i semiòtic de la comunicació visual institucional. Co-direcció: Elena Bartomeu, David Cascuberta
 • Sara Gómez. La coreografia como generadora de entornos comunes. Co-direcció: Jèssica Jaques, Gerard Vilar
 • Clara Grabowiecki. Poética para el fin del mundo. Direcció: Gerard Vilar
 • Claudia Jaramillo. El problema de la identidad en la estètica contemporània. Direcció: Gerard Vilar
 • Clara Mallart. Lifelong Fashion Design o Disseny de moda permanent com a proposta estratègica per a la transició cap a un sistema del vestit circular i sostenible. Co-direcció: Tània Costa, Jèssica Jaques
 • Swantje Martach. Clothing ontology. A new materialist approach. Co-direcció: David Casacuberta, Jèssica Jaques
 • Artur Muñoz. Artistic research. Comprehending a constellation for an alternative production of knowledge. Co-direcció: Tània Costa, Jèssica Jaques
 • Xabier Ortiz de Urbina. La comedia documental: Un estudio sobre capturar, provocar y crear lo cómico en Documental. Co-direcció: Josep Maria Català, Jèssica Jaques
 • Àger Perez Casanovas. The making of Picasso: towards a tactile aesthetic epistemology. Co-direcció: Emmanuel Guigon, Jèssica Jaques, Gerard Vilar
 • Genís Plana. Ciudadanía e identidad nacional en Étienne Balibar. Direcció: Oriol Farrés Juste
 • Camila Reveco Sepúlveda. Diseño gráfico e identidad cultural patrimonial. Creación de símbolos en base a la recomposición de signos indígenas chilenos de los pueblos Diaguita, Rapanui, Mapuche y Selk’nam. Co-direcció: Elena Bartomeu, David Casacuberta
 • Marta Risco. Nova visibilitat i experiència estètica en el light art. Co-direcció: Tània Costa, Jèssica Jaques
 • Núria Saura. George Orwell and Hanah Arendt:Chronicle, dystopia, memory. Direcció: Gerard Vilar
 • Pilar Talavera. Prácticas del desconcierto. La estética gustatoria desde la performance y el arte participativo contemporáneo: una posible constelación. Co-direcció: Jèssica Jaques, Gerard Vilar
 • Amadeu Ventayol. El diseño de espacio en los restaurantes. Direcció: Raúl Oliva
 • Laura Vilar. La danza y sus cuerpos como indisciplina. Direcció: Jèssica Jaques
 • César Zabala. El diseño de producto como medio para el diseño de sociedades. Co-direcció: Tània Costa, Jèssica Jaques

Amb el doctorat en Recerca en Arts i Disseny, que dóna accés al títol de Doctora (o Doctor) per la UAB, EINA es caracteritza per ser el primer centre a l’Estat Espanyol en Disseny i arts que ofereix tot el continu formatiu des del Grau fins al doctorat, aspecte que el converteix en pioner a l’Estat Espanyol en una formació acadèmica afí a la dels centres europeus de perfils formatius globals dedicats a la recerca artística i de disseny.

Els doctorands poden accedir a seminaris de doctorat sobre temes de disseny, filosofia, estètica i teoria de les arts impulsats des d’EINA o des del departament de Filosofia i teoria de les arts de la UAB. Especialment pensat per a donar suport al seguiment de les tesis doctorals en curs, el seminari GEARAD -Grup d’Estètica Aplicada a la Recerca Artística i en Disseny- funciona com a grup de lectura i discussió de caràcter metodològic, procedimental i de continguts. A més de les sessions de treball mensuals, es promou la participació dels seus membres en activitats de recerca com ara publicacions, congressos, seminaris, etc. a fi de capacitar-se en el desenvolupament dels formats acadèmics usuals.

En aquest sentit, en el curs 2018-2019, els doctorands del seminari GEARAD han tingut l’oportunitat de presentar aspectes de les seves investigacions en dos fòrums públics de debat i discussió acadèmica: el seminari El disseny des de l’art, la ciència i la tecnologia, realitzat el 3 d’abril a la UAB, i les I Jornades GEARAD: estudis de cas per a una investigació en art i disseny, celebrades a EINA el 6 i 7 de maig.

Per al seminari El disseny des de l’art, la ciència i la tecnologia els doctorands van treballar amb el format de pòster científic i van fer una presentació pública a la UAB d’alguns temes específics del seu interès. A continuació mostrem algunes de les propostes que, així reunides, evidencien el caràcter plural i obert dels àmbits temàtics abordats al mateix temps que denoten una visió compartida d’entendre la investigació en art i disseny. Tal com planteja en Gerard Vilar en l’article Teoría de la investigación artística d’aquest mateix volum de LAMURAD: “Las prácticas estéticas como las artes, el diseño, etc., son por definición y deben ser plurales, como la filosofía. Su diferencia con las prácticas científicas reside en la imposibilidad de ser reducidas a una sola concepción unificada y a un mismo tipo de práctica.  Como decía Adorno, se resisten al principio de identidad. La resistencia a la razón identificante es un modo de resistencia al poder, más aún en las sociedades contemporáneas”. En aquest sentit, la visió compartida per els doctorands i doctorandes GEARAD es basa en una actitud de resistència a deixar-se classificar a través de la polaritat teoria/producció, que atorgaria el poder de decidir què és coneixement a perspectives científiques tradicionals. Ans al contrari, les recerques del grup obren camí a investigacions basades en la pràctica que, fins i tot, no descarten comprendre la pròpia escriptura com a procés creatiu d’investigació i experimentació.

 

 

 

En les I Jornades GEARAD: estudis de cas per a una investigació en art i disseny els doctorands i doctorandes van fer presentacions públiques d’un estudi de cas, del seu interès per a la tesi, desenvolupat en format de comunicació per a congrés. Les jornades es van realitzar el 6 i 7 de maig de 2019 a EINA i van ser moderades per Tània Costa, Jèssica Jaques i Oriol Ventura. L’exercici de debat i discussió va tenir un paper preponderant, en línia amb la dinàmica habitual de les trobades mensuals del grup on gran part de l’activitat es basa en exercitar el diàleg crític entès, també, des de la seva capacitat d’impulsar processos d’investigació.

Els casos plantejats i àrees temàtiques exposades van ser les següents:

– El comisariado en el Museo Picasso Barcelona desde 1968 a 2018. Bárbara Bayarri

– Que significa ejercer la soberanía indumentaria? Fiona Capdevila

– Diseñar Pop o el espacio como collage expandido. Guillem Celada

– Estudio de caso observacional: el proceso creativo en Eulàlia Valldosera. Pilar Cortada 

– La comedia visual accionada por objetos en los films con Hulot y Bean: decodificando interacciones con el entorno diseñado. Guim Espelt 

– Reactable como estudio de caso para el cambio de paradigma interactivo: de las Graphic User Interface (GUI) a las Tangible User Interfece (TUI). Ariadna Fàbregas 

– Sistema Holográfico vs Sistema Fotográfico. Meritxell Font

– Comunicació institucional política. Una anàlisi semiòtica de l’entorn visual urbà. Case Study Comparativa visual entre la comunicació institucional i la comunicació privada. Enric Garrido. 

– Performar la forma/Formar la performance. Una dualidad coreogràfica. Sara Gómez 

– El ultimo símbolo que quedará. Una aproximación a la obra de Adrián Villar Rojas. Clara Grabowiecki

– Micro activismo: ¿tendencia o «nuevo» paradigma en la crítica de la moda? Claudia Jaramillo 

– La recerca artística a través de casos. Artur Muñoz 

– El postdocumental: retorno a la imagen simbólica. El caso español a partir de la plaga y no todo es vigília. Xabier Ortiz de Urbina 

– Moldear la pintura. La tactilidad pictórica como evento de contacto en el búcaro de las Meninas de Picasso. Àger Pérez Casanovas 

– La conceptualización de la comunidad nacional en Étienne Balibar. Genís Plana

– Creación de símbolos en base a la recomposición de signos indígenas chilenos de los pueblos Diaguita, Rapanui, Mapuche y Selk’nam. Camila Reveco 

– Submergits en llum: Tangibilitat de la llum en l’espai. Marta Risco

– ¿Es posible hacer de la estética ecológica un dispositivo para la educación museística? Caso de estudio Museo del Agua Fundación EPM. Beatriz Salazar Duque

– Hannah Arendt. Schlossberg 16, Heidelberg 1928. Núria Saura 

– Félix González-Torres: desaparición, ausencia y memoria. Pilar Talavera 

– El diseño de espacios como generador de experiencias en los restaurantes. Amadeu Ventayol

– La danza y sus cuerpos como indisciplina: cuerpos no conclusivos. Laura Vilar

– El silencioso cuidado de los objetos. César Zabala 

En l’horitzó de la propera edició del Doctorat en Recerca en Art i Disseny d’EINA i UAB es preveu reforçar les línies d’investigació actuals amb noves incorporacions i ampliar, si és necessari, les àrees temàtiques. Igualment, es planteja la continuïtat de les activitats de recerca en la participació a Jornades acadèmiques públiques que reforcin el caire professional dels exercicis dels investigadors. I, finalment, és primordial consolidar la dinàmica de debat col·lectiu que empra el grup com una font més de generació de coneixement.